بانک خوب سرمایه است

   
 
  • رفع مغایرتهای شتابی

   رفع مغایرتهای شتابی

   رفع مغایرتهای شتابی
   " حسب نامه شماره ن پ/ ح/ 10089 مورخ 22/01/1389 اداره محترم نظام های پرداخت بانک مرکزی ج.ا.ا، با عنایت به اینکه بروز خطا در سیستم شتاب غیرقابل اجتناب می باشد لذا در صورتیکه تراکنشی در سیستم ثبت شده اما از حساب مشتری برداشت نشده باشد این بانک پس از بررسی و اخذ تأییدیه از شرکت خدمات انفوماتیک ( پیمانکار شتاب ) مجاز به انسداد و برداشت مبلغ مذکور مطابق بند 6 « قرارداد استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی » از حساب مشتری می باشد. "

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است