بانک خوب سرمایه است

   
 
  • اطلاعیه بانک سرمایه در خصوص ساعت کاری شعب استان خوزستان، شعب زاهدان و بوشهر

   اطلاعیه بانک سرمایه در خصوص ساعت کاری شعب استان خوزستان، شعب زاهدان و بوشهر

   اطلاعیه بانک سرمایه در خصوص ساعت کاری شعب استان خوزستان، شعب زاهدان و بوشهر

   بانک سرمایه طی اطلاعیه ای به شرح زیر تغییر ساعت کار شعب استان خوزستان و شعب زاهدان و بوشهر و باجه تحت نظارت آن را اعلام نمود:

   بر اساس نامه استانداری های خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر، به دلیل افزایش دما و همچنین به منظور استفاده بهینه از انرژی برق و پیشگیری از قطع احتمالی آن، ساعت کاری شعب استان خوزستان و شعب زاهدان و بوشهر و باجه تحت نظارت آن به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار شعب استان خوزستان تا پایان خرداد ماه

   شنبه الی پنج شنبه

   7:30 الی12:30

   ساعت کار شعبه بوشهر و باجه کنگان تا پایان خرداد ماه

   شنبه الی چهارشنبه

   پنج شنبه

   7:00 الی13:00

   7:00 الی 12:00

   ساعت کار شعبه زاهدان تا اطلاع ثانوی

   شنبه الی چهارشنبه

   پنج شنبه

   7:00 الی12:30

   7:00 الی 12:00

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است