بانک خوب سرمایه است

   
 
  • اعتبار اسنادی صادراتی

   اعتبار اسنادی صادراتی

   اعتبار اسنادی صادراتی

   صادرکننده کالا، معمولاً جهت دریافت وجوه مربوط به فروش کالای خود، نحوه تسویه حساب را موکول به افتتاح اعتبار اسنادی بانکی می‌کند. در صورت تحقق چنین روشی پس از آنکه خریدار در کشور خود اقدام به افتتاح اعتبار بانکی نمود، و این اعتبار از طریق سیستم بانکی به صادرکننده (یا فروشنده) ابلاغ گردید و صادرکننده آن را مطابق شرایط توافق شده دید آن را قبول نموده و به تهیه یا ساخت کالا اقدام می‌کند. صادرکننده یا فروشنده موظف است در مهلت تعیین شده و قبل از انقضاء مدت مقرر اسناد لازم را به بانک ابلاغ‌کننده یا معامله‌کننده تسلیم و وجه آن را درخواست کند. بانک مذکور پس از بررسی اسناد وجه را پرداخت و اسناد را جهت گشایش‌کننده اعتبار ارسال می‌دارد.

  • خدمات ارزی

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است