بانک خوب سرمایه است

   
 
    • استعلام ضمانتنامه

      استعلام ضمانتنامه

      سامانه استعلام ضمانت‌نامه‌های بانک سرمایه به همه ذینفعان ضمانت‌نامه‌های ریالی بانک سرمایه این امکان را می‌دهد در صورتی که ضمانت نامه‌‌ای توسط این بانک و به نفع آنها صادر شده باشد، با تکمیل اطلاعات درخواستی از طریق دو روش "استعلام با کد اختصاصی ضمانت‌نامه ( سپام ) و شناسه ملی ذینفع" و "استعلام با شماره ضمانت‌نامه" از اصالت ضمانت‌نامه صادره و مفاد آن اطمینان حاصل کنند.

    • تسهیلات

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است