بانک خوب سرمایه است

   
 
  • اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل بانک سرمایه

   اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل بانک سرمایه

   فرج اله قدمی

   مدیر عامل و عضو هیات مدیره

   سید حسین رضوی نائینی

   قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره

   سید مرتضی پور مرعشی

   رئیس هیات مدیره

   محسن ملکی

   نائب رئیس هیات مدیره

   سید جواد وطن پور سوادکوهی

   عضو هیات مدیره

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است