بانک خوب سرمایه است

   
 
  • نحوه خرید و فروش سهام بانک سرمایه در فرابورس

   سرمایه گذاران اعم از حقیقی یا حقوقی برای انجام معاملات سهام باید از طریق یکی از کارگزاران فرابورس اقدام کنند. شرکت های کارگزاری فرابورس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار را داشته و عضو کانون کارگزاران هستند. لذا سرمایه گذاران می توانند از بین آنها یکی را که همگی حکم واحد داشته وبا توجه به معیارهایی چون توانایی انجام به موقع سفارشات و به بهترین قیمت در کنارخدمات جنبی چون آموزش و تحلیل، انتخاب و درخواستهای خود را برای انجام معاملات به آنها ارائه کنند. کارگزاران به عنوان حلقه واسط بین خریدار و فروشنده عمل می کنند وتمام خرید و فروش های سهام در فرابورس از سوی آنها انجام می شود و ملزم به انجام وظایف خود در چارپوب قوانین و مقررات هستند.

   فرایند خرید سهام
   هر فرد جهت خرید سهام می بایست به کارگزاری های عضو فرابورس مراجعه نماید و نسبت به تکمیل فرم خرید سهام اقدام نماید و تصویر کارت ملی و شناسنامه خود را به همراه فیش واریزی بابت خرید سهام به فرم مربوطه الصاق میکند و تحویل مسئول پذیرش در کارگزاری می دهد.
   مدارک لازم جهت خریدسهام
   * اصل کارت ملی به همراه تصویر آن
   * اصل شناسنامه به همراه تصویر آن
   * تکمیل فرم خرید سهام
   فرایند فروش سهام
   سهامدار با در دست داشتن گواهینامه نقل وانتقال و سپرده اوراق بهادار خود به کارگزاری های عضو فرابورس مراجعه می نماید و فرم مخصوص فروش سهام را تکمیل می نماید و به همراه کارت ملی و شناسنامه، همراه با تصویرآن به مسئول پذیرش ارائه می دهد.
   مدارک لازم جهت فروش سهام
   * گواهینامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار
   * اصل کارت ملی به همراه تصویر آن
   * اصل شناسنامه به همراه تصویر آن
   * تکمیل فرم فروش سهام
   * توجه1: گواهینامه نقل وانتقال وسپرده اوراق بهادار از طریق معاونت امورسهام و یا شعب بانک سرمایه با ارائه اصل برگ سهام، اصل کارت ملی و اصل شناسنامه به همراه تصویر آنها، قابل دریافت میباشد.

   * توجه2: گواهینامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار پس از اولین خرید سهام و یا فروش قسمتی از سهام، از طریق کارگزاری های فعال، قابل دریافت می باشد.

  • سهامداران
  • درباره بانک سرمایه

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است