بانک خوب سرمایه است

   
  • خدمات ارزی
  • تسهیلات ارزی ریفاینانس

   تسهیلات ارزی ریفاینانس

   تسهیلات ارزی ریفاینانس

   بانک سرمایه با استفاده از منابع بانک های خارجی اقدام به پرداخت تسهیلات ارزی کوتاه مدت در قالب خطوط اعتباری ریفاینانس می نماید؛ با عنایت به این که نرخ سود این گونه تسهیلات نسبت به سود تسهیلات ریالی بسیار کم می باشد، کمک موثری برای واردکنندگان جهت کاهش هزینه های تمام شده کالا خواهد بود.

   بانک سرمایه با استفاده از منابع بانک های خارجی اقدام به پرداخت تسهیلات ارزی کوتاه مدت در قالب خطوط اعتباری ریفاینانس می نماید؛ با عنایت به این که نرخ سود این گونه تسهیلات نسبت به سود تسهیلات ریالی بسیار کم می باشد، کمک موثری برای واردکنندگان جهت کاهش هزینه های تمام شده کالا خواهد بود.

   موارد مصرف تسهیلات

   • شرکت های تولیدی جهت واردات مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آلات خطوط تولید.
   • وارد کنندگان تجاری جهت واردات و خرید کالاهای مصرفی
   • شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت، موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی نیز که به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا ذیحساب دستگاه مربوطه رسیده باشند، صرف نظر از این که دارای ردیف بودجه باشند یا نباشند، چنانچه از منابع عمومی کشور به طور کلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی نمایند، مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود. در صورت استفاده از منابع بودجه عمومی دولت، مقررات مربوط و پرداخت صد در صد هم ارز ریالی اعتبار اسنادی به بانک، در هنگام گشایش اعتبار می گردند.

   مبلغ تسهیلات

   سقف استفاده هر متقاضی از تسهیلات خطوط اعتباری ریفاینانس توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، سقف جمعی و فردی ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

   مدت استفاده از تسهیلات و بازپرداخت

   • مدت استفاده از تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک سال از زمان معامله اسناد می باشد.
   • تسهیلات ریفاینانس به صورت سه، شش و نه ماهه نیز قابل استفاده خواهد بود، مشروط به این که خط اعتباری خاص با شرایط زمانی زیر یک سال در بانک سرمایه وجود داشته باشد.
   • حداقل مبلغ اعتبارات اسنادی جهت استفاده از خطوط ریفاینانس در حال حاضر یکصدهزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها می باشد.

   نحوه تامین هم ارز ریالی

   • حداقل ده درصد هم ارز ریالی اصل و فرع اعتبار اسنادی گشایش یافته به صورت ریفاینانس، تحت عنوان پیش دریافت در زمان گشایش اعتبار اسنادی از متقاضی اخذ می گردد.
   • حداقل ده درصد هم ارز ریالی اصل و فرغ اعتبار اسنادی، به هنگام معامله اسناد از متقاضی اخذ می گردد.
   • حداکثر هشتاد درصد هم ارز ریالی اصل و فرع اعتبار اسنادی ریفاینانس نیز در زمان بازپرداخت اصل و سود در سررسید پرداخت به کارگزار، از متقاضی اخذ می شود.

   تضمین تسهیلات

   • وثیقه ملکی سهل البیع
   • سفته مدیران شرکت
   • سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و شرکت های خارج از بورس به تشخیص بانک
   • اسناد قابل وصول به تشخیص بانک

   کارمزد و سود تسهیلات

   هزینه استفاده از تسهیلات ریفاینانس در حال حاضر 2 در صد بالای نرخ بین المللی بوده که هنگام بازپرداخت وجه اسناد معامله شده می بایست توسط متقاضی تامین و پرداخت گردد.

   نحوه مصرف

   از طریق گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده یا سازنده ماشین آلات، مواد اولیه و یا ارائه کننده خدمات در ارتباط با خدمات فنی و مهندسی امکان پذیر می باشد.

   مراحل انجام کار

   • ارائه تقاضای مشتری مبنی بر استفاده از خطوط اعتباری ریفاینانس شعبه
   • هماهنگی شعبه با اداره ارز مبنی بر وجود خط اعتباری در کشور مبدا کالا و یا فروشنده کالا(حسب مورد)
   • اخذ مصوبه تسهیلاتی و اطلاع به مشتری در مورد نوع و میزان وثایق درخواستی
   • دریافت دستورالعمل گشایش اعتبار اسنادی که در آن خط اعتباری مربوطه مشخص گردیده، به همراه گواهی های ثبت اطلاعات آماری صادره
   • اخذ وثایق کافی و وصول کارمزدها از متقاضی تسهیلات
   • اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز به میزان صد در صد وجه اعتبار و هزینه های جانبی آن در سررسید پرداخت

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است