بانک خوب سرمایه است

   
 
  • صدور گواهی موجودی و گردش حساب

   صدور گواهی موجودی و گردش حساب

   صدور گواهی موجودی و گردش حساب

   بانک سرمایه آمادگی دارد بنا به درخواست دارندگان حساب های ارزی و ریالی خود، نسبت به صدور گواهی موجودی و گردش مالی حساب های ارزی و ریالی مشتری به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه ها، سازمان ها و مراجع بین المللی اقدام نماید.

   متقاضیان در هنگام مراجعه به سفارتخانه های کشورهای خارجی جهت اخذ روادید از کشورهای مختلف نیازمند گواهی بانک برای تایید مانده حساب و یا گردش حساب های ارزی و ریالی خود هستند، لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت این خدمت به کلیه شعب بانک در سراسر کشور مراجعه نمایند.

  • خدمات ارزی

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است