بانک خوب سرمایه است

   
 
  • اعتبارات اسنادی وارداتی

   اعتبارات اسنادی وارداتی

   اعتبارات اسنادی وارداتی

   بانک سرمایه آمادگی گشایش انواع اعتبارات اسنادی نقد (دیداری) و نسیه (مدت دار) را به تقاضای مشتریان دارا می باشد. اعتبار اسنادی نوعی شیوه پرداخت بین المللی است که بانک گشاینده اعتبار در مقابل درخواست متقاضی (خریدار) تعهدی مشروط مبنی بر تسویه طلب ذینفع در قبال ارائه اسناد معین و رعایت شرایط و مقررات در زمان مشخص را به عهده می گیرد که به دو صورت دیداری و مدت دار انجام می پذیرد.

   اعتبار اسنادی، تعهد غیر قابل برگشت بانک گشایش کننده به منظور پرداخت یا قبول پرداخت وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار( فروشنده کالا و خدمات) است، مشروط بر انکه ذینفع اعتبار شرایط و مقررات مندرج در اعتبار اسنادی را رعایت و اسناد لازم را در موعد معین جهت استفاده متقاضی اعتبار(خریدار کالا و خدمات) ارائه داده باشد.اعتبار اسنادی، تعهد غیر قابل برگشت بانک گشایش کننده به منظور پرداخت یا قبول پرداخت وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار( فروشنده کالا و خدمات) است، مشروط بر انکه ذینفع اعتبار شرایط و مقررات مندرج در اعتبار اسنادی را رعایت و اسناد لازم را در موعد معین جهت استفاده متقاضی اعتبار(خریدار کالا و خدمات) ارائه داده باشد.
   بانک سرمایه با رعایت مقررات داخلی و توجه به مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی، با بکارگیری سیستم مکانیزه و همچنین بهره گیری از نیروی انسانی کارآمد، تمامی عملیات مربوط به گشایش تا تسویه را ایفا می نماید.

   مراحل گشایش اعتبار اسنادی

   -گشایش

   -اصلاح

   -واریز و تسویه نهایی

   گشایش

   تمامی شعب ارزی این بانک پس از بررسی دقیق و سریع مدارک متقاضی اعتبار، با رعایت ضوابط مقرر اقدام به گشایش انواع اعتبار اسنادی اعم از دیداری و یا مدت دار می نمایند.

   مدارک مورد نیاز:

   • متقاضی گشایش اعتبار اسنادی، پس از افتتاح حساب ارزی و یا ریالی نزد شعب این بانک و انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین تشکیل پرونده ( با ارئه تصویر کارت بازرگانی)، لازم می باشد جهت گشایش اعتبار مدارک زیر را ارائه نماید:
   • اصل پروفرم
   • اصل بیمه نامه باربری حاکی از بیمه کالا نزد یکی از شرکت های بیمه داخلی و رسید پرداخت حق بیمه از شرکت بیمه مربوطه
   • فرمهای تکمیل شده گشایش اعتبار، قرارداد جعاله، تعهدنامه های مربوطه و ...

   وجوه دریافتی هنگام گشایش

   پیش دریافت اعتبار اسنادی با توجه به آخرین دستورالعمل های بانک در خصوص ضوابط و مقررات اعتباری ، هزینه ها و کارمزد طبق آخرین تعرفه بانک دریافت می گردد.

   اصلاحیه

   به طور کلی هرگونه تغییر در شرایط و متن اعتبار اسنادی در چارچوب مقررات متحدالشکل بین المللی و مقررات داخلی انجام می گیرد. در برخی شرایط، ایجاد تغییرات در متن اعتبار منوط به اخذ مجوزهای لازم از سوی وزارت بازرگانی و یا سایر ادارات ذیربط می باشد. در برخی موارد صدور الحاقیه بیمه نامه جهت حمل کالا نیز ضروری است.
   شعب این بانک متن اصلاحیه را تهیه و از طریق بانک ابلاغ کننده برای ذینفع اعتبار اسنادی ارسال می کنند.

   نکته مهم:

   -اصلاح و یا حتی ابطال اعتبار اسنادی منوط به تائید و قبول طرفین می باشد. کارمزد و هزینه دریافتی جهت مخابره پیام سوئیفت به بانک کارگزار، براساس ریال محاسبه و اخذ می شود.

   -براساس مقررات بین المللی، در صورت عدم پرداخت هزینه های مربوط به ابلاغ سوئیفت اعتبار اسنادی گشایش یافته و اصلاحیه های مربوط توسط فروشنده، خریدار موظف به پرداخت هزینه های مذکور می باشد.

   تسویه و واریز اسناد

   در صورت وجود هرگونه شرایط پرداخت، بانک موظف به پرداخت براساس نوع پرداخت موصوف در متن اعتبار اسنادی است. در همین مرحله متقاضی اعتبار نسبت به پرداخت مابه التفاوت مبلغ اعتبار(با توجه به میزان پیش پرداخت اخذ شده) در قبال دریافت اسناد حمل اقدام می نماید.

   نکته مهم:

   انجام عملیات تسویه، واریز، ظهرنویسی و تحویل اسناد در یک مرحله انجام می گیرد، لیکن به منظور روشن تر شدن مطلب، موارد طی دو بخش مجزا شده است.

   نحوه تسویه اعتبار اسنادی

   در این مرحله شعب، با دریافت اسناد از بانک معامله کننده و با توجه به میزان پیش پرداخت هنگام گشایش اعتبار و شیوه تامین ارز نسبت به محاسبه و دریافت مابقی مبلغ اعتبار اقدام نموده و پس از آن در خصوص واریز اسناد و ظهرنویسی آن عمل خواهند کرد.(در مورد استفاده از معادل ریالی متقاضی و محاسبه هم ارز ریالی می بایست توجه داشت نرخ ارز در روز پرداخت توسط بانک، ملاک تسویه حساب ریالی بانک با متقاضی اعتبار می باشد.(

   ظهر نویسی و تحویل اسناد(دیداری و یا مدت دار)

   در اعتبارات اسنادی دیداری، این بانک پس از اخذ تتمه اعتبار(با توجه به میزان پیش پرداخت)، نسبت به ظهرنویسی و تحویل اسناد اقدام خواهد نمود، در حالیکه در مورد اعتبار اسنادی مدت دار، بانک پس از اخذ وثایق مطمئن، اسناد را ظهرنویسی و تحویل متقاضی می نماید(در این حالت متقاضی موظف است در سررسید پرداخت مثلا 6 ماه بعد، نسبت به تامین موجودی معادل مانده وجه اسناد اقدام نماید.(

  • خدمات ارزی

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است