بانک خوب سرمایه است

   
 
  • حساب های ارزی

   حساب های ارزی

   حساب های ارزی

   در بانک سرمایه سه نوع حساب ارزی به شرح زیر افتتاح می گردد:
   1: حساب های سپرده قرض الحسنه جاری
   2: حساب های سپرده قرض الحسنه پس انداز
   3: حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار
   تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت دارا بودن شرایط لازم می توانند نزد شعب بانک سرمایه افتتاح حساب نمایند.
   نکته: به حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز سود تعلق نمی گیرد.

   بخش اول: حساب های سپرده قرض الحسنه جاری
   حساب جاری ارزی نوعی سپرده قرض الحسنه است که صاحب حساب با ارائه درخواست کتبی شخصا و یا توسط سایر افراد می تواند از حساب خود برداشت کند.

   نحوه افتتاح حساب

   برای افتتاح حساب جاری ارزی متقاضی میبایست دارای حساب جاری ریالی نزد بانک سرمایه باشد و با تامین حداقل 5 هزار دلار یا معادل آن به ارزهای معتبر دیگر و ارائه مدارک لازم، درخواست افتتاح حساب جاری ارزی نماید. افتتاح حساب پس از طی مراحل اداری و تایید مسئولین شعبه و پس از دریافت نتیجه استعلام از بانک مرکزی ج.ا.ایران مبنی بر عدم وجود سابقه چک برگشتی انجام خواهد پذیرفت.

   تبصره 1:شرکت های حمل و نقل و وابسته بازرگانی کشورهای خارجی شامل تامین حداقل مبلغ 5 هزار دلار نمی گردند.

   تبصره 2: افتتاح حساب های ارزی با منشا حواله خارجی به ارزهای یورو، دلار آمریکا، درهم امارات، فرانک سوئیس، دلار کانادا و منشاء اسکناس به ارزهای یورو، دلار آمریکا، درهم امارات امکان پذیر است.

   بخش دوم: حساب های سپرده قرض الحسنه پس انداز
   حساب های سپرده قرض الحسنه پس اندازحساب هایی هستند که به دارنده آن، دفترچه حساب پس انداز اعطا می گردد و صاحب حساب یا وکیل قانونی وی می تواند با مراجعه حضوری به شعبه و ارائه دفترچه از حساب خود برداشت نماید.

   نحوه افتتاح حساب

   برای افتتاح حساب پس انداز ارزی می بایست با تامین حداقل 100 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر و ارائه مدرک لازم، درخواست افتتاح حساب ارزی نماید.

   صاحبان حساب های قرض الحسنه پس انداز و جاری ارزی می توانند از خدمات بانکی زیر استفاده کنند:

   • دریافت حواله های ارزی از بانک های داخل و خارج کشور
   • ارسال حواله های ارزی به بانک های داخل و خارج کشور
   • انتقال وجوه ارزی به حساب افراد حقیقی و حقوقی دیگر در شعبه ای که نزد آن حساب دارند و یا شعب دیگر بانک سرمایه و سایر بانک ها در داخل و خارج از کشور.
   • دریافت وجوه نقدی از محل موجودی حساب های با منشا اسکناس بنا بر درخواست صاحب حساب
   • - واریز وجوه ارزی حاصل از اعتبارات اسنادی صادراتی

   نکته: دریافت و ارسال حواله ارزی با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی با هماهنگی امور بین الملل قابل انجام است.

   بخش سوم: حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی
   حساب هایی هستند که در آن مشتریان مبلغ معینی را در دوره زمانی مشخص و با هدف دریافت سود، در اختیار بانک سرمایه قرار می دهند.

   نحوه افتتاح حساب

   برای افتتاح حساب سپرده ارزی، متقاضی می بایست با تامین حداقل 100 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر و ارائه مدارک لازم، درخواست افتتاح حساب سپرده ارزی نماید.
   سپرده ارزی برای دوره های تعریف شده افتتاح می گردد که در صورت تمایل سپرده گذار در سررسید قابل تمدید خواهد بود. به صاحبان این حساب ها گواهی سپرده اعطا می گردد.

   ویژگی سپرده سرمایه گذاری ارزی

   -سپرده های ارزی بانک سرمایه به صورت قراردادی است که بین بانک و سپرده گذار منعقد می گردد و رعایت مفاد آن برای مشتری الزام آور است و بر اساس آن بانک سپرده مزبور را در عملیات بانکی مجاز به کار می گیرد.

   - هرچند واریز وجه حواله ارزی یا انتقال وجه از حساب دیگر به این گونه سپرده ها ممکن نیست، لیکن در صورت تمایل، سپرده گذار می تواند سپرده را قبل از سررسید و در صورت تعلق سود، پس از محاسبه سود بر طبق ضوابط موجود، دریافت نماید.

   -سود سپرده های ارزی متناسب با بازدهی به کارگیری این منابع تعیین و به صورت ارزی پرداخت می شود.
   ابطال سپرده و نحوه سود سپرده ابطال شده
   سپرده گذار می تواند در سررسید یا هر زمان قبل از سررسید با ارایه اصل برگه سپرده و کارت شناسایی معتبر نسبت به ابطال و دریافت وجه و یا انتقال آن به حساب های دیگر اقدام نماید.

   نکته: انسداد سپرده در زمانی کمتر از یک ماه از افتتاح حساب مشمول دریافت سود نمی گردد.

   تسهیلات جانبی سپرده های ارزی
   سپرده گذاران می توانند سپرده ارزی شامل سپرده مدتدار و قرض الحسنه جاری بدون دسته چک خود را به عنوان پشتوانه تسهیلات و تعهدات اعطایی قرار دهند.

   مدارک لازم جهت افتتاح انواع حساب های ارزی

   الف) اشخاص حقیقی

   • ارائه اصل و تصویر شناسنامه و اصل کارت ملی
   • معرف معتبر دارای حساب نزد بانک سرمایه (فقط درخصوص افتتاح حساب جاری)
   • مدرک مشخص معتبر در رابطه با فعالیت اقتصادی متقاضی(شغل)
   • اصل و تصویر سند مالکیت محل فعالیت و اقامت(برای حساب جاری)
   • اصل مدرک پایان خدمت افراد ذکور (برای حساب جاری)
   • تکمیل کارت نمونه امضا
   • ارائه اصل و تصویر جواز اقامت معتبر در ایران(برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی)
   • حضور متقاضی و یا وکیل قانونی او همراه با وکالتنامه رسمی (در مواردی که درخواست سپرده گذاری با وکالتنامه انجام می شود)
   • تامین حداقل موجودی بر مبنای حساب به دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر برای افتتاح حساب
   • استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم وجود سابقه سوء اثر چک های برگشتی و داشتن معرف مورد تایید شعبه(فقط برای حساب قرض الحسنه جاری ارزی(

   نکته:در صورتی که اشخاص حقیقی درخواست افتتاح حساب به صورت مشترک داشته باشند، ارائه کلیه مدارک و رعایت شرایط فوق برای تمامی شرکای حساب الزامی است. علاوه بر آن فرم مربوط به حساب های مشترک نیز می بایست توسط صاحبان حساب تکمیل و امضا گردد.

   ب) اشخاص حقوقی

   • شرکت نامه
   • اساسنامه(که در آن شرکت مجاز به افتتاح حساب مورد نظر باشد)
   • آگهی تاسیس و ثبت مندرج در روزنامه رسمی
   • آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی
   • آخرین صورتجلسه مجمع عمومی
   • آخرین صورتجلسه هیات مدیره
   • ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا
   • اصل و تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی محل فعالیت(برای حساب جاری)
   • تامین حداقل موجودی بر مبنای نوع حساب به دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر دیگر برای افتتاح حساب
   • وصول پاسخ استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(فقط برای حساب جاری)
   • کارت کد اقتصادی

   نکته:لازم به ذکر است که اصل تمامی مدارک مطالبه شده، پس از مطابقت با تصاویر آن ها توسط متصدی ذیربط، مسترد خواهد شد.

  • خدمات ارزی

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است