بانک خوب سرمایه است

   
 
  • خرید و فروش ارز

   خرید و فروش ارز

   خرید و فروش ارز

   - خرید ارز بر اساس آخرین دستورالعمل های بانک مرکزی از مشتریان از محل اسکناس و حواله های منشا خارجی

   انجام می شود.

   - فروش ارز وفق مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ایران بابت واردات کالا و خدمات و موارد مطروحه در بخش سوم مجموعه مذکور امکان پذیر می باشد.

  • خدمات ارزی

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است