بانک خوب سرمایه است

   
 
  • صدور چک بین بانکی

   صدور چک بین بانکی

   صدور چک بین بانکی
   • شرایط استفاده از چک بین بانکی (رمزدار)

   چک بین بانکی چکی است که در وجه شخص حقیقی یا حقوقی برای بانک و شعبه خاصی صادر می شود. ممکن شخصی در بانک سرمایه حساب داشته باشد ولی مثلاًباید ماهیانه مبلغ بالایی را به حساب شخصی در بانک تجارت واریز نماید معقولانه است که چک رمزداری چهت واریز به حساب فرد برای بانک تجارت شعبه خاصی درخواست نماید.این چک دارای یک رمز است که پس از تائید رمز وبررسی های لازم پاس می شود.

   • نحوه صدور چک بین بانکی (رمزدار)
   • مشتری با داشتن کارت شناسایی به شعبه مراجعه کرده و با تکمیل فرم برداشت از حساب و فرم درخواست چک بین بانکی،چک بین بانکی برای بانک و شعبه خاصی دریافت می‌کند.
   • نحوه وصول چک بانکی

   فقط در شعبه بانکی که رمز برای آن صادر شده قابل وصول می‌باشد.‌

   • در صورت مفقود شدن چک بانکی چه فرایندی انجام می پذیرد

   چون چک قابل پشت نویسی وانتقال به غیر نیست، به هر صورت اگر به بانک مراجعه شود فقط واریز به حساب درج شده روی چک امکان پذیر می‌باشد.

   • نرخ کارمزد صدور چک بانکی

   چک بین بانکی با کارمزد 5000تومان صادر می شود.

  • تسهیلات

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است