بانک خوب سرمایه است

   
 
  • فعال سازی بانکداری الکترونیکی برای مشتریان

   فعال سازی بانکداری الکترونیکی برای مشتریان

   فعال سازی بانکداری الکترونیکی برای مشتریان
   • فرآیند فعال سازی بانکداری الکترونیکی

   • تلفنبانک
    • افتتاح حساب
    • مراجعه به شعبه و درخواست تلفن بانک بر روی حساب خود
    • دریافت رمز
   • SMS بانک

   برای استفاده از سیستم اس ام اس بانک سرمایه کافیست به شعب بانک مراجعه کرده و فرم مربوطه را تکمیل نمایید.از آن پس عملیات بانکی و تراکنشهای شما به صورت پیام کوتاه به شما ارسال خواهد شد.

   • اینترنت بانک
    • افتتاح حساب
    • مراجعه به شعبه و درخواست تلفن بانک بر روی حساب خود
    • دریافت رمز

  • تسهیلات

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است