بانک خوب سرمایه است

   
  • تسهیلات
  • فروش و بازخرید اوراق مشارکت

   فروش و بازخرید اوراق مشارکت

   فروش و بازخرید اوراق مشارکت
   • چگونگی فروش و بازخرید اوراق مشارکت

   خرید و فروش اوراق از طریق شعب منتخب بانک سرمایه صورت می گیرد. فرایند فروش با مراجعه مشتری به بانک و تکمیل فرمی به نام فرم درخواست یا سفارش خرید اوراق مشارکت شروع می شود. در این فرم اطلاعات مورد نیاز اعم از تعداد درخواست و مبلغ درخواست و شماره سریال اوراق و مشخصات خریدار قید می شود. دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح های مربوط سهیم هستند. این اوراق قابل بازخرید قبل از سررسید می باشد که با مراجعه مشتری به بانک عامل و تکمیل فرم بازخرید صورت می پذیرد.

   • مدارک لازم جهت فروش و بازخرید اوراق مشارکت

   مدارک لازم برای فروش اوراق مشارکت، کارت شناسایی معتبر، کارت ملی یا شناسنامه می باشد. چنانچه اوراق بی نام و قابل انتقال به غیر باشد، شخص ثالث با در دست داشتن اصل اوراق و کپی های مربوطه و کارت شناسایی و بدون نیاز به داشتن حساب بانکی با مراجعه به شعبه بانک عامل می تواند نسبت به بازخرید اوراق مذکور اقدام نماید. اما چنانچه این اوراق با نام باشد، فقط صاحب اوراق با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر و اصل اوراق ، حق بازخریأ اوراق مربوطه در شعبه عامل بانک سرمایه را دارد.

   • ضوابط و قوانین فروش و بازخرید اوراق

   اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی شخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های عمرانی- انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح-های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط دولت، شرکتهای دولتی، شهرداری ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکتهای وابسته به دانشگاههای مذکور، شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولید، منتشر می شود و سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می گردد.

   • سود تعلق گرفته به اوراق مشارکت و نحوه پرداخت

   به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی الحساب تعلق می گیرد که در مقاطعی از سال پرداخت می شود. سود قطعی اوراق هم، در سررسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه گذاری در اوراق، تعیین و دارندگان اوراق مشارکت پرداخت می گردد. چنانچه سود طرح، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیان دیده باشد، دستگاه صادر کننده اوراق مسئول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده قابل تعدیل یا استرداد نیست. صادر کنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علی-الحساب در مواعد مقرر و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید سود قطعی آن در فاصله زمانی پنج ماه بعد از سررسید هستند. این تعهدات، در مورد اوراق مشارکت طرح های عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاههای اجرای مجری آن باشند توسط دولت متعهد تضمین می شود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاههای عمومی (به استثنای طرح های عمرانی) یا خصوصی، شخص حقوقی دیگری با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمین می کند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی، این بانک پرداخت اصل و سودهای متعلقه را در سررسیدهای مقرر، از طریق بانکهای عامل تضمین می کند.

   • فرایند انعقاد قرارداد فروش و بازخرید اوراق مشارکت

   با مراجعه مشتری به بانک سرمایه و تکمیل فرم درخواست اوراق مشارکت، قراردادی بین مشتری و بانک انعقاد می گردد که طی آن رابطه وکیل و موکل بین بانک و خریدار محقق می شود. ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید. ناشر موظف است در صورت بازخرید اوراق قبل از سررسید، وجوه لازم را طبق قرارداد در اختیار خریدار، قرار دهند.

   • مشخصات و شرایط اوراق مشارکت

   اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است، با نام یا بی نام، قابل تعویض یا تبدیل با سهام که به قیمت مشخص برای مدت معین و به موجب قانون، با مجوز بانک مرکزی منتشر و از طریق عرضه عمومی واگذار می شود و دارندگان آن به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در نتیجه سال(سود یا زیان) حاصل از اجرای طرح های مربوطه، سهیم خواهند بود و هر دو مشارکت نشان دهنده میزان قدر السهم دارنده آن در مشارکت است

   • اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام

   اوراقی است که توسط شرکتهای سهامی عام منتشر و سررسید نهایی با سهام سایر شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض می شود.

   • اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام

   اوراقی است که توسط شرکتهای سهامی عام منتشر و سررسید نهایی یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شرکتهای موضوع طرح اوراق مشارکت تبدیل می گردد.

   • مزایای فروش و بازخرید اوراق مشارکت

   اوراق مشارکت به منظور افزایش مشارکت عمومی در فعالیتهای اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی و دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی. جمع آوری نقدینگی از جامعه و اجرای سیاستهای پولی و برنامه های توسعه اقتصادی دولت منتشر و در اختیار بانکهای عامل قرار می گیرد. از طریق فروش و بازخرید اوراق. برروی حجم نقدینگی جامعه و میزان عرضه پول ، بانک مرکزی اثر گذاشته و حسب مورد، سیاستهای انقباضی یا انبساطی خود را به موقع می تواند اجرا نماید.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است