بانک خوب سرمایه است

   
 
  • بانک سرمایه / مدیرعامل و هیات مدیره
   مدیرعامل و هیات مدیره
   تلفن : 02184245168
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیرعامل و عضو هیات مدیره
   آقای فرج اله قدمی
   مدیرعامل و عضو هیات مدیره
   تلفن : 88890840 , فکس : 88809232
   info@sbank.ir
   عضوهیات مدیره
   آقای سید جواد وطن پور سوادکوهی
   عضوهیات مدیره
   تلفن : 84245177 و 84245144 , فکس : 88919535
   info@sbank.ir
   قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره
   آقای سید حسین رضوی نائینی
   قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره
   تلفن : 84245177 , 84245144 , فکس : 88919535
   info@sbank.ir
   رئیس هیات مدیره
   آقای سید مرتضی پورمرعشی
   رئیس هیات مدیره
   تلفن : 84261696 , فکس : 88890498
   info@sbank.ir
   نائب رئیس هیات مدیره
   آقای محسن ملکی
   نائب رئیس هیات مدیره
   تلفن : 84261691 , فکس : 88808927
   info@sbank.ir
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است