بانک خوب سرمایه است

   
 
  • کارت واریز مجازی
   • معرفی کارت:

    کارت واریز مجازی «یک عدد 16 رقمی شماره کارت» است که متصل به‌حساب مشتریان حقوقی و صاحبان کسب‌وکار و حساب‌های مشترک بوده و برای انتقال وجوه به‌حساب دارنده کارت واریز مجازی از طریق «انتقال وجه کارت به کارت» مورداستفاده قرار می‌گیرد.

   کارت واریز مجازی
   • مزایای استفاده از کارت:

    مخاطبین این دسته از مشتریان بانک قادر خواهند بود برای واریز وجوه به‌حساب دارنده کارت واریز مجازی، از طریق انتقال وجه کارت به کارت، با ورود شماره کارت واریز مجازی در قسمت شماره کارت مقصد، وجوه موردنظر را به‌وسیله کانال‌های متنوع پرداخت الکترونیکی مانند دستگاه‌های خودپرداز (ATM)، پایانه شعبه (PinPad)، اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک و ... به‌حساب دارنده کارت واریز مجازی انتقال دهند. برای این نوع از کارت‌ها صدور فیزیکی کارت انجام نمی‌شود و صرفاً شماره کارت 16 رقمی متصل به‌حساب متقاضی تولید و در اختیار ایشان قرار می‌گیرد.

    متقاضیان دریافت کارت واریز مجازی می‌توانند با مراجعه به شعب بانک سرمایه و ارائه درخواست خود، شماره کارت واریز مجازی خود را به‌صورت آنی دریافت نمایند.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است