بانک خوب سرمایه است

   
 
  • مشخصات پرسش

   چه مدارکی جهت افتتاح حساب لازم است؟

   مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب مطابق بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا و داخلی این بانک:

   1. افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی:
    • اصل شناسنامه و کارت ملی
    • تکمیل فرم افتتاح حساب
   2. افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی
    • درخواست افتتاح حساب جاری
    • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران و امضاء داران شرکت
    • اصل و تصویر اساسنامه شرکت
    • اصل و تصویر روزنامه های رسمی که حاوی ثبت شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات اعضاء هیات مدیره و امضاء داران
    • صورتجلسه آخرین تغییرات
    • صورتجلسه مجمع عمومی

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است