بانک خوب سرمایه است

   
 
    • مشخصات پرسش

      چگونه می توان در فرابورس سهام بانک سرمایه را خرید و فروش کرد؟

      از طریق کارگزاری های فعال انجام می پذیرد. آدرس کارگزاریها را می توان از طریق سایت http://www.iranbourse.com مشاهده نمود.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است