بانک خوب سرمایه است

   
  • به منظور تأمین آتیه تحصیلی دانش‌آموزان و افزایش سطح کیفی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس و همچنین افزایش رضایتمندی اولیاء دانش‌آموزان از کمیت و کیفیت خدمات مدارس طرح حساب سپرده سرمایه ...
   «حساب سپرده امید سرمایه» به منظور حمایت از تولیدات داخلی طراحی و ارائه گردیده است. در این طرح مشتریان می توانند با افتتاح یک سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به منظور تامین بخشی از ...
   حساب قرض الحسنه جاری حسابی است که به موجب قرداد فی مابین بانک و متقاضی افتتاح می گردد. و بانک تامین موجودی وجوهی که به حساب وی منظور گردیده یکجا یا به دفعات به موجب چک یا دستور کتبی صاحب حساب پرداخت ...
   اقشار مختلف جامعه از جمله فرهنگیان محترم می توانند با افتتاح سپرده سرمایه گذاری سرمایه ساز سرمایه، علاوه بر برخورداری از سود علی الحساب سپرده، از امکان مدیریت مبالغ خرد و پس اندازهای ماهانه خود نیز ...
   سپرده ای است که قابلیت واریز و برداشت به صورت نامحدود دارد و جزء منابع ا رزان قیمت محسوب می گردد و سود آن 10% می باشد.
   با توجه به اینکه سپرده گذاری در سیستم بانکی از طریق حسابهای بانکی اشخاص صورت می گیرد یکی از انواع حسابهای بانکی عمومی که در بانکها موجود است سپرده قرض الحسنهه می باشد که عبارت است: سپرده قرض الحسنه ...
   سپرده ویژه ای است که در قالب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت معرفی می گردد که با توجه به زمان آن (سه ماهه) در صورت برنامه ریزی کوتاه مدت مشتری جهت سرمایه گذاری در بانک سود بیشتری به وی تعلق می گیرد. به ...
   چنانچه مشتریان تمایل به سپرده گذاری کمتر از یک سال داشته باشند، افتتاح انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از جمله سپرده سرمایه گذاری مدت دار شش ماهه مناسب می باشد. سپرده ویژه ای است که در غالب ...
   چنانچه مشتریان تمایل به سپرده گذاری کمتر از یک سال داشته باشند، افتتاح انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از جمله سپرده سرمایه گذاری 9 ماهه مناسب می باشد. سپرده ویژه ای است که در غالب سپرده سرمایه ...
   سپرده بلند مدت یک ساله به عنوان و در غالب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت معرفی می گردد ومشتری به مدت یک سال سپرده خود را به بانک می سپارد و از محل سپرده گذاری خود سود دریافت می کند. نرخ سود بلند مدت به ...

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است