بانک خوب سرمایه است

   
  • مشاور بانک سرمایه
  • خدمات بانکداری الکترونیک
  • شعب خودپردازهای بانک سرمایه

  • محاسبه سود سپرده های ریالی
   جهت محاسبه سود سپرده سرمایه گذاری خود ابتدا مبلغ مورد نظر را وارد نموده ، سپس نوع سپرده گذاری در دوره زمانی پرداخت سود مورد نظر را انتخاب و بر روی دکمه "محاسبه " کلیک نمایید.

   مبلغ سرمایه گذاری:   ریال

   ردیف انواع سپرده های سرمایه گذاری دوره زمانی پرداخت سود علی الحساب
   ماهیانهسه ماههشش ماههسالانهپرداخت در سررسید
   1 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی10.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
   2 سپرده سرمایه گذاری مدت دار 3 ماهه12.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
   3 سپرده سرمایه گذاری مدت دار 6 ماهه13.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
   4 سپرده سرمایه گذاری مدت دار 9 ماهه14.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
   5 سپرده سرمایه گذاری مدت دار یک ساله15.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است